040 – 93 21 00

info@ahnelovsindustrimalning.se

Mån – Fre 07.00 – 16.00

Brandskydds­målning

Vi utför brandskyddsmålning

Ahnelövs industrimålning erbjuder brandskyddsmålning till alla dina projekt. Tillsammans med våra leverantörer sköter vi allt från uträkningar av brandskyddsmålning till slutdokumentation. En av anledningarna till att vi tar emot stora projekt på vår verkstad är för att kunden skall slippa stå och måla brandskydd ute på en arbetsplats när balkarna redan är monterade. När en brandskyddsmålning ska genomföras är det viktigt att man har gått igenom alla väsentliga steg i planeringsprocessen. Först ser vi till att utföra en grundlig brandskyddsberäkning som baseras på brandklass, lastutnyttjandegrad och den profiltyp som ska behandlas. Efter det väljer vi ut ett system beroende på vilken miljökonstruktionen ska stå i. Därefter kan vi påbörja själva brandskyddmålningen. Vårt företag är medlem i branschorganisationen Målarmästarna. Gemensamt för alla oss som arbetar på Ahnelövs är att vi drivs av yrkesstolthet. Vi sätter hantverket i fokus och levererar resultat med hög kvalité oavsett vilken typ av projekt det handlar om. Dessutom genomför vi blästring, grundmålning och brandskyddsmålning i egna lokaler eller ute på entreprenad. På bilden ser ni vårt senaste brandskyddsjobb på Kockums k-märkta byggnad ”Gjuteriet”.

Brandskyddsfärgens funktion

Brandskyddsfärgen är en typ av beläggning som appliceras på ytor som en brand skyddande åtgärd. Uppstår en brand expanderar färgen och bildar ett isolerande skikt som håller värmen av branden borta från underliggande material. Eftersom skiktet bromsar eldens framfart sparar det också tid som i sin tur kan rädda liv. Detta är viktiga faktorer som brandskyddsmålning underlättar vid räddningsinsatser.