040 – 93 21 00

info@ahnelovsindustrimalning.se

Mån – Fre 07.00 – 16.00

Pulver­lackering

Pulverlackering

Pulverlackering är en metod som blir allt mer populär desto tiden går. Detta tack vare de fantastiska egenskaper som denna effektiva metod erbjuder. Ahnelövs industrimålning fixar allt från förbehandling till pulverlackering av produkt. Innan man börjar måla en yta ska den förbehandlas. Det gäller oavsett vilken form av målning som ska utföras. Alla gamla rester av olja, metallspån eller annat material ska tvättas bort. I vissa fall rekommenderas det även att man genomför blästring av ytan för att pulverlacken ska fästa bättre.

Pulverlackering metod

Metoden att lackera en yta med pulver är ganska intressant. Processen går ut på att man med elektrisk laddning gör färgpulvret statiskt. Den statiska elektriciteten gör att pulvret som med högt tryck sprutas på en yta och fastnar. För att skapa hållbarhet härdar man sedan det pulverlackerade objektet med värme. Processen är klar när det pulverlackerade objektet har svalnat. Det finns några olika typer av pulverlack, med olika egenskaper. Vi på Ahnelövs Industrimålning hjälper gärna till med val och vägledning inför pulverlackeringen av dina utvalda föremål.

Resultatet när man målar med pulverlackering blir väldigt jämnt och fint – även i svåra hörn och kanter, dessutom är pulverlackering en extremt hållbar och slitstark metod som ger goda resultat som varar länge.

Pulverlackeringens fördelar

I en tid då miljön hela tiden utsätts för allt större tryck av gifter, avfall och hälsovådliga utsläpp så är det enormt viktigt att alla som arbetar inom sektorer där dessa preparat cirkulerar hela tiden arbetar med stor medvetenhet. Ahnelövs Industrimålning vidtar alla tänkbara åtgärder för att minimera farliga utsläpp för att vi ska få bibehålla en frisk och vacker natur för våra barn och barnbarn att växa upp i, men länge har det varit ofrånkomligt att många av våra produkter har medfört miljöskador i viss mån. Just därför är vi extra förtjusta i metoden att lackera metallobjekt med pulverlackering, eftersom denna metod innebär noll miljöprovokation. Med pulverlackering används inga som helst lösningsmedel och något spill får man inte heller eftersom allt pulver som faller utanför objektet som målas samlas upp och återanvänds. För alla målare innebär pulverlackering att man också får arbeta i en skön och giftfri arbetsmiljö. En sista, men ack så viktig, anledning till att välja pulverlackering framför snarlika metoder är att det är ett ekonomiskt val; med pulver slipper man spill eftersom allt pulver som missar målet kan återanvändas.