040 – 93 21 00

info@ahnelovsindustrimalning.se

Mån – Fre 07.00 – 16.00

Glaskule­polering

Glaskulepolering

Vi sköter glaskulepolering av de flesta förekommande materialen i branschen typ brons, koppar och aluminium.

Sandblästring

Vår glaskulebox är 7×4 meter stor Genom att erbjuda blästring och målning på samma ställe undviker vi dyra transportkostnader. Våra stora truckar underlättar målning och blästring av större objekt. Nu utför vi även Torr-is blästring när sand inte är ett alternativ.

Övriga tillgångar:

Högtryckstvätt Högtryckstvätts utrustning Stor ångtvättsbox.