040 – 93 21 00

info@ahnelovsindustrimalning.se

Mån – Fre 07.00 – 16.00

Miljö & energitillägg

Miljö & energitillägg

Då kostnaden för energi har ökat markant under en längre period kommer vi på Ahnelövs att ta ut ett rörligt tillägg. Detta tillägg kommer att regleras månadsvis och baseras på de tre föregående månadernas nettoprisindex för el.

Tillägg för Maj 2024

10,4%